Sopimusehdot

Kuluttajasuojalain 2 luvun 8 §:n mukainen tiedonanto riidanratkaisuelimestä

Riitatapaukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei muuten saada ratkaistuksi, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautankunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Tykkää Facebookissa

 

Top